Potilasrekisterin tietosuojaseloste (18.11.2019)

1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

3. Rekisterin nimi

4. Potilasrekisterin käyttötarkoitus ja potilastietojen käsittelyn peruste

5. Potilasrekisterin tietosisältö

6. Rekisterin tietolähteet/säännönmukaiset tietolähteet

7. Potilastietojen säilytysaika

8. Henkilötietojen luovutukset/säännönmukaiset luovutukset

9. Potilasrekisterin suojaamisen periaatteet

10. Rekisteröidyn informointi

11. Rekisteröidyn oikeudet

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet